طرح کشوری بیمه تکمیلی درمان مسئولین فنی وکنترل کیفیت


قابل توجه اعضای محترم انجمن
پیرو درخواست های متعدد اعضا جهت عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان و اقدامات انجام شده در سنوات قبل که متاسفانه  به دلیل اینکه  به   حد نصاب 50 نفر نرسید موفق به اجرای آن نشدیم ، سرانجام طی رایزنی هایی که با سایر انجمن های استانی  به عمل آمد ،  موافقت گردید طرح کشوری این بیمه زیر نظر بیمه البرز در استان اصفهان  انجام پذیرد.

لذا مسئولین فنی متقاضی می توانند  با مطالعه اطلاعات زیردر صورت تمایل نسبت به ثبت نام تا پایان خرداد ماه اقدام فرمایند:

 

 • این قرار داد برای مسولین فنی وکنترل کیفیت میباشد درصورت درخواست سایر همکارانتان درکارخانه نیز میتوانند مشمول این قرار داد باشند.
 • مبلغ حق بیمه بصورت یکجا ( یک ساله ) قابل پرداخت است.
 • دوره انتظار زایمان 6 ماه میباشد.
 • دوره انتظار سایر اعمال جراحی 3 ماه میباشد.
 • سایر هزینه های درمان از تاریخ عقد قرارداد قابل پرداخت است.
 • با تحقق این قرار داد دوره انتظاردر سال آینده در قرار داد حذف خواهد شد.
 • سرپرستان خانوار میتوانند بیمه عمر حوادث با مبلغ نا چیز خریداری نمایند.
 • خواهشمند است در صورت تمایل حداکثر تا پایان خرداد ماه مراتب را به دفتر انجمن مسئولین فنی کرمانشاه اعلام فرمائید.


نرخ و شرايط بيمه درمان تکميلي را در جدول زیر ملاحظه نمائید.

رديف نوع پوشش طرح 3
1 جبران هزينه هاي بستري جراحي و شيمي درماني ،راديولوژي ،آنژيوگرافي قلب ،گامانايف و انواع سنگ شکن در بيمارستان و مراکز جراحي محدود (Day Care) براي هر نفر 41،000،000
2 هزينه هاي بيمارستاني شش عمل اصلي (اعمال جراحي تخصصي) شامل جراحي مربوط به سرطان قلب ،مغز و اعصاب مرکزي و نخاع (به استثناء ديسک ستون فقرات) ،پيوند کليه ،پيوند کبد ،پيوند ريه ،پيوند مغز استخوان و گامانايف 41،000،000
3 جبران هزينه هاي زايمان اعم از طبيعي و سزارين 20،500،000
4 جبران هزينه هاي سونوگرافي، ماموگرافي ،راديوتراپي ،انواع اسکن ،آندوسکوپي ،ام آر آي ، اکوکارديو گرافي، استرس اکو ،دانسيتومتري 8،200،000
5 جبران هزينه هاي تست ورزش ،تست آلرژي ،تست تنفسي ،نوار عضله ،نوار عصب نوار مغز ،نوار مثانه ،شنوايي سنجي ،بينايي سنجي ،هولترمانيتورينگ قلب ،آنژيو گرافي چشم ،نوارعضله ،عصب مغز 4،100،000
6 جبران هزينه جراحي هاي مجاز سرپايي شامل شکسته بندي ،گچ گيري ،ختنه ،بخيه ،کرايوتراپي ،اکسيزيون ليپوم بيوپسي ،تخليه کيست و ليزر درماني 4،100،000
7 جبرن هزينه هاي رفع عيوب انکساري چشم در مواردي که به تشخيص پزشک معتمد بيمه گر ،جمع قدر مطلق نقص بينائي هر چشم (درجه نزديک بيني يا دور بيني به اضافه نصف آستيگماتيک 3 ديوپتر يا بيشتر باشد) برای دو چشم ---------
8 جبران هزينه هاي آزمايشگاهي شامل : آزمايشهاي تشخيص پزشکي ،پاتولوژي ،يا آسيب شناسي و ژنتيک پزشکي و انواع راديوگرافي ،نوار قلب و فيزيوتراپي 4،100،000
9 آمبولانس داخل شهر 300،000
10 آمبولانس خارج شهر 600،000
حق بيمه ماهانه هر نفر بدون احتساب ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و فرانشيز 30% 300،000

 

تبصره 1 ) با توجه به تعیین حق بیمه مطابق تعداد بیمه شدگان اعلام شده از طرف بیمه گذار ،کاهش تعداد بیمه شدگان ،بیمه گر را مجاز به تعدیل نرخ حق بیمه بر اساس تعداد جدید می نماید.

تبصره 2 ) با توجه به مدت اعتبار حق بيمه هاي ارائه شده درمان حداکثر 30 روز مي باشد.

تبصره 3) جبران هزينه همراه افراد زير 7 سال و بالاي 70 سال (در بيمارستانها) قابل تامين است.

تبصره 4) پوشش مازاد درمان تكميلي صرفاً جهت كاركنان شاغل و افراد تحت تكفل براساس ليست بيمه گر اول مي باشدو تعداد بيمه شدگان نبايد از 50% كل پرسنل بيمه گذار و افراد تحت تكفل آنان كمتر باشد ارائه ليست بيمه گر اول جهت انعقاد بيمه نامه الزامي مي باشد.

تبصره 5) اخذ پوشش بيمه نامه هاي عمر و حوادث به همراه درمان با شرایط ذیل مورد پیشنهاد می باشد :


طرح بيمه نامه عمر و حوادث گروهي (با محدوده زماني يکسال)

 • حق بيمه پوشش فوت به هر علت شاغلين با ميانگين سني فرضي 30 سال و حداکثر سن مشمول پوشش 70 سال ، هر نفر بر اساس سرمايه - /000ر000ر50 ريال، سالانه مبلغ 135،000 ريال مي باشد.
 • حق بيمه پوشش فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي دائم جزئي ياكلي ناشي از حوادث كاركنان شاغل هريك از بيمه شدگان و حداکثر سن مشمول پوشش 75 سال براساس سرمايه -/000ر000ر50 ريال، سالانه مبلغ 76،000 ريال مي باشد.
 • به ميزان نه درصد عوارض و ماليات بر ارزش افزوده به حق بيمه اضافه ميگردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top