گزارش برگزاری دوره آموزشی غذهای عملگرا

انجمن مسئولین فنی و کنترل کیفیت استان کرمانشاه با همکاری معاونت غذا و دارو...

برگزاری دوره آموزشی "مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO 17025"

 سیستم مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO 17025...

رییس هیئت مدیره: مهندس حمیدرضا امیریان

نایب رییس : مهندس علی رضا همتی

خزانه دار: مهندس فریبا محمدی

 مسئول آموزش:دکتر ساره روشن پور

دبیر: مهندس زهرا مرادی

ناظر: مهندس بابک سهرابی

بازرس: مهندس محسن چهار آئین

عضو علی البدل : مهندس مریم کریمی

بازرس علی البدل: مهندس پیمان زنگنه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top