مهندس حمیدرضا امیریان رئیس هیئت مدیره

مهندس علی رضا همتی نایب رئیس هیئت مدیره

 مهندس فریبا محمدی خزانه دارهیئت مدیره

مهندس زهرا مرادی دبیرهیئت مدیره

دکتر ساره روشن پور و مهندس بابک سهرابی اعضای اصلی هیئت مدیره

مهندس مریم کریمی عضو علی البدل هیئت مدیره

 مهندس سید احسان حیدری بازرس اصلی

مهندس محسن چهارآئین بازرس علی البدل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top