گزارش برگزاری دوره آموزشی ارزیابی حسی

امروز پنجشنبه سیزدهم مهر ماه 1396دوره آموزشی«ارزیابی حسی» با تدریس جناب آقای دکتر رضا محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، توسط انجمن مسئولین فنی و کنترل کیفیت استان...

گزارش برگزاری دوره آموزشی غذهای عملگرا

انجمن مسئولین فنی و کنترل کیفیت استان کرمانشاه با همکاری معاونت غذا و دارو...

برگزاری دوره آموزشی "مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO 17025"

 سیستم مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO 17025...

رییس هیئت مدیره: مهندس حمیدرضا امیریان

نایب رییس : مهندس علی رضا همتی

خزانه دار: مهندس فریبا محمدی

دبیر: مهندس زهرا مرادی

عضو عادی:دکتر ساره روشن پور

عضو عادی: مهندس بابک سهرابی

بازرس: مهندس محسن چهار آئین

عضو علی البدل : مهندس مریم کریمی

بازرس علی البدل: مهندس پیمان زنگنه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Go to top